Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
selamat hari bapa...

selamat hari bapa seduni!!!!sorry kalau lambat wish.sebenarnya qila xtau bila.hehehe..so,smpena hari bapa ni korang bagi hadiah apa?qila jamin bukan korang yang bagi hadiah tapi,ayah korang yang bagi kan?hahaha..patutnya kita la bagi hadiah kat bapa kita bukan dia yang bagi hadiah kat kita kan?:face52:korang bagi kiss jela kat ayah korang.aik ?malu?kiss pipi ayah korang pun malu ke?ish3...ni dah kes mahkamah ni.haha...qila bukan apa,dah korang xda hadiah tu,hadiah apa lagi la slain kiss yang korang boleh bagi?hehe...kejayaan pun xtentu dalam tangan kita.ni....result exam pun dah melayang!hahaha..ala...korang wish dekat ayah korang pun dah cukup.xperlula kiss2 ni.qila paham..yela..kita kan da matang?xkan nak jadi budak kecik lak kan?sekurang-kurangnya kita wish supaya hatinya senang and rasa yang dirinya dihargai oleh kita.qila harap ayah2 kat dalam dunia ni xdela marah2 anak or rasa bukan2 pada hari ni sbb harini kan hari bapa?kah3...okla la..sampai sini shj qila update.hope korang like kalau korang baca.folio sejarah qila dah panggil nama qila dah tu..minta qila siapkan.entah bila qila boleh siapkan pun,qila xtau.kui3...:face75:
Sunday, June 19, 2011 | 2:45 AM | 0 comments

OLD / NEW