Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
conversation between me and my parent..
my mummy and my daddy:kakak,kau belajar betul-betul.belajar pandai-pandai.abah dengan mama jalankan                                                                                                                                  tangungjawab sebelum kau berkahwin saja.kalau dapat laki yang kerja tak seberapa,kau tak pandai macam             mana nak makan?

kite:aku terdiam 1000 bahasa.nak menjawab kang,terkena penampor pulak!

my mummy and my daddy:belajar betul-betul,belajar tinggi-tinggi,abah boleh tanggung sampai mana yang akak nak belajar.dah habis belajar,baru cari suami.cari suami yang boleh bimbing kakak.yang soleh.bawa jumpa dengan abah,mama.nanti abah kawinkan.

kite:sedih aku dengarnya....nak tergelak pun ada jugak kan?tapi,terpaksa lah tahan depan my parent.kalau tidak mesti dorang anggap yang i ni tak sabo-sabo nak berlaki!ai....gatal bebenor lah!


ni siapa pula ni?ek eh,kite tak kenal dia lah....xkenal,xkenal.hehehehe...kepada my cute readers,doakan relationship kitaorang...hehe..my mom cakap senyuman kitaorg sama.sama kah??pertanyaan yang bermain di mindaku.
Tuesday, July 26, 2011 | 2:52 AM | 0 comments

OLD / NEW