Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
terharu+bangga=happy..

wah!!hari ni memang hati tengah berbunga sangat.ek eh?bukan sebab bf ok?xd kene mengene dengan bf ok?hehe..bf sy di sekolah lah..so,xdapat nak msg lagi2 kredit kiteorang abis.hehehe..sebenarnya hati aku berbunya disebabkan kakak angkat aku.yup!namanya puteri dalisya.gf kepada abg agkt aku.wah!!aku tadi chat dengan kakak angkat aku tu
.adik tengah buat apa?tengah post blog.o..nak blog adik?kakak dah buat lama..ha?dah buat?kenapa adik xtau pun?nak kakak punya dulu!http://myzzdolly.blogspot.com/kejab.adik nak buka akak punya blog.ok.adik!!kakak nak adik punya blog pula!ok2..http://kiwicuteanime.blogspot.com/
aku buka2 je blog dia aku terus bacelah post dia.post dia xpanjang pun.pendek je.sape nak baca,bacelah blog dia.


apakah ini??huh?inilah gambar yang aku letak at fb masa dulu.(dululah sangat!)padahal baru je.haha.dia cerita pasal aku.walaupun ayatnya pendek tapi,bermakna tau?mencucuk hatiku.(wah!ayat jiwang pulak!)after that,aku follow blog dia.sbb aku berminat nak baca walaupun ayatnya agak pendek.

nota gembira:harini nak siapkan kerja sekolah tapi,xtaulah boleh siapkan ke tak.folio,komsas and nak bace sejarah..
Saturday, June 25, 2011 | 9:32 PM | 0 comments

OLD / NEW