Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
sains.
Assalamualaikum dan selamat malam.


Saya memang seorang perempuan yang bertudung tapi tak bermakna saya ni alim.saya tak suka jadi alim sangat.saya suka simple janji tepati apa yang islam nak.itulah saya.tajuk besar memang sains tapi saya akan cakap pasal orang yang alim-alim juga.anda yang alim patut terasa kalau perlu.ini cuma pandangan budak kecik macam saya sahaja.kahkahkah..

awak dah tengok dan baca komik kat atas ni?kalau dah,bagus.apa pendapat anda?dalam hati saya,
loya buruk pulak kau dengan aku,sekali naik tapak kaki aku kat muka kau nanti!(kalau saya seorang guru)
kadangkala,saya tak suka bertanyakan soalan sains atau yang berkaitan dengan sains dekat orang alim sebab SELALUnya mereka akan menjawab begini:
saya:awak tau kenapa hujan turun?
dia:sebab allah dah turunkan,nak buat macam mana?!
sometimes memang begang dengan orang macam ni.kalau kita tak disuruh oleh allah untuk cari jawapan kepada persoalan yang masuk akal,kenapa kita mesti belajar?

anda berhak menilai,berfikir secara terbuka dan menentukan mana yang baik.
sekian,wassalam.
mrs typer,
nur aqilah najwa samlan


Thursday, December 1, 2011 | 8:29 AM | 4 comments

OLD / NEW