Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
sakitnya bile hati kite disakiti oleh org yg kita syg!

bile dah sayangkan seseorangmmesti susahkan kite nak lepaskan dia?kalau dia sakit,mesti kita risau.kita bertungkus-lumus nak ceriakan hidup dia.tp..dia macam mana?adakah dia pun same akan bertungkus-lumus untuk kita?hanya kejujuran yang aku harapkan daraipada si "DIA".adakah ini balasanku?kejujuran yang selama ini aku cari,dah terbukti di depan mataku.sukar untuk aku percayai bahawa "ITULAH "DIA" "yang aku kenal dahulu.bermulaan perkenalan kami sungguh mesra..aku percayakan dia.tapi,dia hampakan aku.kerepcayaan aku dah xseperti dahulu.MAAF..aku tidak bisa mempercayai dirimu lagi.kau menipu aku hidup2.aku tau aku lemah.tadi,aku msg,kau balas macam nak,xnak je.aku biarkan.tapi,aku berubah watak unuk seketika untuk mengenali dirimu.akhirnya,aku dapat mengenali dirimu.hatiku berkata,
"INI BUKAN KAU YANG SELAMA INI AKU PERCAYAI!INI BUKAN KAU YANG SELAMA INI AKU SAYANG!DAN INI JUGA BUKAN SAHABAT AKU YANG SELAMA INI MENDEGAR SEGALA LUAHAN HATIKU."
hanya itu sahaja yang dapat kuluahkan buat dirimu.sedarlah bahawa kau telah tipu aku!aku masih menunggu ucapan:
MAAFKAN AKU!
tapi...mungkinkah kata2 itu keluar dari bibirmu?sehingga kini aku masih menunggu.walaupun kau mengucapkan maaf hanya sekali,aku akan mema'afi dirumu kerana setiap manusia melakukan kesalahan.aku juga tidak terkecuali.aku berharap..agar suatu hari,kau akan menyesal atas segala perbuatan yang telah kau buat.sakit juga hati aku bile engkau(orang yg aku sayang)menipu aku!inikah balasan untukku?

Labels: , ,

Monday, May 30, 2011 | 5:12 AM | 0 comments

OLD / NEW