Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
mari join2!!
meh lah ramai-ramai join ye.

*kalau ramai nak join lah~ Hehe :D*


Syarat-syaratnya adalah:

Jeng jeng jeng. Drumrolls please! Saje kasi saspens ;D


1. Ada belog! Ataupun blog!
Yelah, kalau kau takde belog eden nak buat bloglist untuk apo?
Takkan nak alamatkan kat rumah ekau pulak. Setuju?

2. Tak kisah lelaki perempuan bangsa apa, agama apa, warna kulit apa, suka makan apa, kalau nak belanja Budak Chomot makan lagi dialu-alukan! Teehee.

3. Follow the belog chomot yang chomot lagi bersawang ni.
Kalau sudilah, tak nak follow pun takpe.
Taulah belog mak ni chomot tak menepati citarasa untuk di-follow.
Sentap mak noksss! Heheh.
Takdelah, kalau follow bolehlah tau update terkini melalui dashboard anda!
*tengok gaya promoter aku dah muncul. :D

4. Buat satu entry KHAS untuk segmen bloglist Budak Chomot ini.
Nampak KHAS tu?
Mak nak KHAS tau? Bukan selit-selit dekat bawah sebagai nota kaki ke font kecik-kecik ke, nanti reject kang. Cheh, kerek gila.

5. Letak gambar ini dalam entry anda


Klik pada gambar untuk enlarge dan save gambar itu.
Dan kemudian upload kembali.
Voila! :D

6. Taglah berapa orang yang anda suka untuk mempromosi segmen ini.


THE END


Senang je kan?

Joinlah kalau nak! 


Tinggal komen dekat sini sekali dengan link entry yang you all's dah buat tu ye.
Wednesday, April 13, 2011 | 5:24 AM | 0 comments

OLD / NEW