Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
indahnye perkenalan kita!
pekenalan kita bermula dengan pergadohan..permusuhan,dendam yang berputik sejak kau mula mengganggu hidop aku.sejak tu..aku berdendam kat kau.aku rase mcm kau lah orang yang paling aku benci.kaulah pengganggu hidop aku.kau buat aku hidup dalam ketakutan,hidup dalam kerisauan,hidup dalam kegelisahan.
setiap hari kau dalam ingatan aku.aku mencari peluang untuk melarikan diri dari dilihat.sepanjang kau ade,kau x penah bahagiakan hidop aku!kau selalu buat aku menangis tiap kali aku takut.tapi sekarang..kau ubah hidop aku.dari kesedihan,kau buat aku gmbira.dari permusuhan..kau jadi sahabat aku.aku x paham kenapa msty kau brubah??aku pelik.kenapa kau x tunjuk kan sikap kau yang sebenar?adakah kau rasa aku ni orang yang suka dibuli?terus terang aku katakan..aku x suka dibuli.aku x nak air mata aku jatuh lagi d sbbkn kau.sekarang...tiap2 hari kita akn mesej.aku gmbira sbb kau jd teman dikala aku bosan.tp...adakah persahabatan kita akan terus kekal?adakah kau sedar....yang kau slalu buat aku tersenyum dalam diam.terime kasih ats persahabatan yg telah kau berikan kpd aku.aku harap kau akan terus memahami aku.
Friday, February 4, 2011 | 12:38 AM | 1 comments

OLD / NEW